Giáo viên Có Chứng chỉ

Giáo viên bản xứ đều có chứng chỉ dạy học quốc tế như TESOL, CELTA hay TEFL. Các giáo viên Việt Nam thì phải có IELTS 7.0 trở lên

Tuyển chọn Nghiêm ngặt

Tất cả các giáo viên đều được đào tạo bài bản và phải trải qua các kỳ kiểm tra, đánh giá nghiêm ngặt

Học viên Đánh giá

Sau mỗi khóa, học viên sẽ là người đánh giá học viên và điều đó giúp ESO thắt chặt chất lượng giáo viên rất nhiều

Giáo viên tiêu biểu

Paula Sousa Breytenbach

Full name: PAULA SOUSA BREYTENBACH Nationality: South African University: University of Madeira Introduction: ” Being Portuguese and living in South Africa, I have always had ...

Xem chi tiết

Barend Hendrik Steyn

Full name: BAREND HENDRIK STEYN Nationality: South African University: Wits Technical College, Johannesburg Introduction: ” I have been teaching kids both in-class and online, ages ...

Xem chi tiết

Natalie Marnitz

  Full name: NATALIE MARNITZ Nationality: South African University: Gateway city college ( Early childhood development) Introduction: “I am a highly motivated and passionate teacher ...

Xem chi tiết

Lynn A. Pascual LPN

  Full name: LYNN A. PASCUAL LPN Nationality: American College: Iowa Central Community College Introduction: ” As a teacher you have to use your powers ...

Xem chi tiết

Edward J. Rodriguez

Full name: EDWARD J. RODRIGUEZ Nationality: American University: University of California (graduated in 1991) Introduction: ” To work with students and educators around the world ...

Xem chi tiết

Glissel H. Yecyec

Full name: GLISSEL H. YECYEC Nationality: Filipino University: Polytechnic University of the Philippines (Bachelor’s Degree) University of Bohol (Master’s Degree) Introduction: ” To work with ...

Xem chi tiết

Ellaine

Full name: Ellaine Nationality: Filipino University: Tañon College Introduction: ” Encourage creativity and higher-order thinking in a way that increases student performance.” Qualifications: Working as ...

Xem chi tiết

Jhoanna Cabana Samonte

Full name: JHOANNA CABANA SAMONTE Nationality: Filipino University: Nueva Ecija University of Science and Technology Introduction: “I love my job because I am privileged to ...

Xem chi tiết
Call Now Button