Lộ trình học cá nhân hóa cho từng học viên

Mỗi học viên sẽ được học theo lộ trình riêng phù hợp với trình độ cũng như khả năng của mình để tạo nên hiệu quả tốt nhất trong học tập. Phương pháp học 1 giáo viên dạy 1 học viên giúp cho giáo viên nắm bắt được khả năng của học viên sớm nhất, từ đó đưa ra những điều chỉnh kịp thời để học viên tiếp thu kiến thức một cách hài hòa, tự nhiên nhất. Không chỉ là phương pháp dạy của giáo viên mà còn ở giáo trình chuyên sâu. Đặc biệt, học viên có thể yêu cầu thay đổi nếu thấy giáo viên không phù hợp, giáo trình quá dễ hay quá khó.

Call Now Button