ESO ENGLISH SPEAKING CONTEST 2019 – MY DREAM JOB

 1. Mục đích

– Khuyến khích và tạo động lực cho học viên ESO nâng cao kĩ năng nói tiếng Anh.

– Tạo sân chơi sử dụng tiếng Anh cho học viên.

– Nâng cao kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình, diễn đạt ý tưởng cho học viên ESO.

 2. Chủ đề: MY DREAM JOB

 3. Đối tượng tham gia, thời gian chương trình

– Đối tượng tham gia: 100% học viên đang học tại Tiếng Anh trực tuyến ESO 

– Thời gian đăng kí và nhận video: từ 8/5/2019 – 27/5/2019

– Thời gian công bố giải thưởng dự kiến: 31/5/2019

– Link đăng kí tham gia cuộc thi: tại đây

Call Now Button