Giáo viên Có Chứng chỉ

Giáo viên bản xứ đều có chứng chỉ dạy học quốc tế như TESOL, CELTA hay TEFL. Các giáo viên Việt Nam thì phải có IELTS 7.0 trở lên

Tuyển chọn Nghiêm ngặt

Tất cả các giáo viên đều được đào tạo bài bản và phải trải qua các kỳ kiểm tra, đánh giá nghiêm ngặt

Học viên Đánh giá

Sau mỗi khóa, học viên sẽ là người đánh giá học viên và điều đó giúp ESO thắt chặt chất lượng giáo viên rất nhiều

Giáo viên tiêu biểu

Jeniffer Palmero Caleja

Full name: JENIFFER PALMERO CALEJA Nationality: Filipino University: Manuel S. Enverga University Foundation Inc. Introduction: “I love building lasting relationships with my students and being ...

Xem chi tiết

Gladdy Lonogan Maiyao

Full name: GLADDY LONOGAN MAIYAO Nationality: Filipino University: University of the Cordilleras Introduction: ” Highly-motivated English graduate looking to fill a position as an ESL ...

Xem chi tiết

Christine Jann D. Oribe

Full name: CHRISTINE JANN D. ORIBE Nationality: Filipino University: West Visayas State University Introduction: ” I am a big believer in trying to determine what ...

Xem chi tiết

Janice M. Dayao

Full name: Janice M. Dayao Nationality: Filipino University: Benguet State University Introduction: ” Patience, acceptance, cultural differences, similarities in children around the world, the simplicity ...

Xem chi tiết

Monicar T. Ricafrente

Full name: Monicar T. Ricafrente Nationality: Filipino University: Saint Paul University Manila Introduction: ” I love meeting new people and learning about different cultures, and ...

Xem chi tiết

Llena Eugenia P. Moreno

Full name: LLENA EUGENIA P. MORENO Nationality: Filipino University: University of the Philippines Marinduque State College Introduction: ” I want to be a good role ...

Xem chi tiết

John Eric Joseph S. Aguilar

Full name: JOHN ERIC JOSEPH S. AGUILAR Nationality: Filipino University: University of the Philippines Baguio Introduction: ” Being a teacher is a really meaningful job. ...

Xem chi tiết

Jemimah Angelica R. Tempra

Full name: JEMIMAH ANGELICA R. TEMPRA Nationality: Filipino University: AMA Business Education College Introduction: ” Friendly and enthusiastic worker. Represent establishment with friendly, professional demeanor ...

Xem chi tiết
Call Now Button